English version

prosto 1 konkyrs {opisanie}

16.09.2017 20:54
narisyite vol-kona - poly volka poly konya - primety- perednie lapy volka zadnye konya golova volka i xvost tylov i sheya konya eto xishny- travoyadnui naoborot s golovova konua telo i sheya volka peredn kopyta zadn lapu u xish griva korotk i xvost ,vzeroshennye y travoyadn dlinnye i pyssnye konkyrs po 20 09 17 bydet 2 pobeditelya 1 xysn ,2 travoyadnyy ydahi !
Последние комментарииДобавить комментарий
smiley007 23.09.2017 18:15